Aan de leden van de vkgo

Hierbij berichten wij jullie als volgt:
De bestuursleden Mark Bonenkamp en Rob Ebben hebben per direct hun functie binnen het VKGO bestuur neergelegd.
Aanleiding hiertoe is een onoverbrugbaar verschil van mening over de interne bestuursorganisatie en -communicatie. 
Hun taken zijn inmiddels ondergebracht bij de overige bestuursleden, die de activiteiten voor de komende tijd voortzetten.
De overige bestuursleden respecteren hun besluit. Het bestuur dankt Mark en Rob voor hun inzet binnen de VKGO.

Nu het statutaire verplichte aantal (5) is gedaald naar 3, is aanvulling binnen het bestuur gewenst. Het bestuur roept leden op zich te melden als kandidaat-bestuurslid. Wil je meer weten bel dan met één van de bestuursleden of stuur een mail over je interesse naar info@vgko.nl.

Zodra het qua Corona weer goed mogelijk is, komt er snel weer een ledenontmoeting. Daar is inmiddels echt wel behoefte aan.
We hebben iets leuks en leerzaams in de ‘steigers’ staan: een bedrijfsbezoek: een bedrijfsbezoek bij een lid met een bijzondere investering.
Blijf ondertussen gezond, zakelijk en persoonlijk.
Toob Alers, Henk Oosterhuis en Niels Postma