Ondersteuning Beroepspraktijk-vorming

FACTSHEET ONDERSTEUNING BEROEPSPRAKTIJKVORMING

Utrecht –
Als gevolg van de corona-crisis zullen naar verwachting niet alle studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht per 2 september een definitieve stageplaats hebben. Veel bedrijven hebben een afwachtende houding voor het aannemen van stagiairs. Wij hebben geen kristallen bol en weten uiteraard niet
hoe de situatie in september zal zijn. Het meest denkbare scenario voor nu is dat een groep studenten vertraagd op stage zal gaan. Daar willen we op anticiperen.

We zijn nu aan het puzzelen om de studenten in kleine groepjes (tot 10) op school te halen. Daardoor kunnen de workshops waar mogelijk live worden gegeven. Het is dus mogelijk dat een workshop met een vervolgopdracht op dezelfde dag achter elkaar 2x gegeven kan worden.

We hebben nu een aantal externe beroepsbeoefenaars die meewerken. Meer kan altijd: specialisten in vormgeving / marketing, hart voor onderwijs en een goed verhaal uit de praktijk met opdracht voor 1 week is de vraag. Een oproep binnen het vkgo is een goed idee. Meer info, Factsheet ondersteuning Beroepspraktijkvorming of mail naar btoor@glu.nl